“KRENI PUTEM ZDRAVOG SRCA“
 
Zaklada "Hrvatska ku�a srca" u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom i Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara i Gradom Koprivnicom u subotu 5. listopada u Koprivnici organizirala je javnozdravstvenu i sportsku manifestaciju, cestovnu rekreativnu utrku.

Utrka je organizirana u sklopu društveno odgovorne inicijative "Kreni putem zdravog srca" �iji je organizator Zaklada "Hrvatska ku�a srca", kojoj je cilj osvijestiti širu javnosti o rizicima i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Put prema zdravom srcu zapo�eo je 28. rujna a svoje zaklju�no izdanje odr�ano je u Koprivnici. Na trasi STAZA SRCA dugoj 3.745 metara obilje�ena u svojoj cijeloj du�ini znakom srca sudjelovalo je 154 sudionik svih uzrasta.

Nakon pozdravnih rije�i zamjenika gradona�elnice grada Koprivnice gospodina MIŠEL JAKŠI�A, ANE LJUBAS i RU�ICE EVA�I� u ime organizatora Zaklade "Hrvatska ku�a srca", Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, gospo�a RU�ICA EVA�I� na simboli�an na�in dala je znak za po�etak utrke to�no u 12 sati.
 

POREDAK:

MUŠKARCI:

1. mjesto - RAJKO SOLAR, Jal�abet, 12:09
2. mjesto - ZVONKO VRHOVSKI, Koprivnica, 12:13
3. mjesto - NIKOLA KUZMI�, Donji Vdovec, 13:21
4. mjesto - TOMISLAV CELIŠ�AK, Koprivnica, 13:43
5. mjesto - DINKO KUZMI�, Kotoriba, 13:38

�ENE:

1. mjesto - ANA KRESOJEVI�, Zagreb, 16:48
2. mjesto - SELMA ROŠI�-BALI, Koprivnica, 18:32
3. mjesto - DIANA PROS, �dala, 19:00
4. mjesto - SABINA ŠEB, Koprivnica, 18:01
5. mjesto - MATEJA HOJ�EC, Koprivnica, 22:01

Prvo troje plasiranim u ime organizatora Zaklade " Hrvatske ku�e srca" uru�ile se ANA LJUBAS i RU�ICA EVA�I� sportska odli�ja pehar i medalju, i nagrade.
Prvih 5 plasiranih dobili su i posebne nagrade iz ruku djelatnica SPLITSKE BANKE.

Svi sudionici primili su majici sa oznakama "Kreni putem zdravog srca", startni broj i zahvalnicu za sudjelovanje.

Organizatori su se posebno zahvalili Atletskom klubu "Marathon 2006" kojem je bila povjerena organizacija atletskog dru�enja, gradu Koprivnici, Bolnici Koprivnica, Udruzi lije�enih bolesnika "SRCE" Koprivni�ko-kri�eva�ke �upanije, Udruzi volontera "RAD NA DAR" Koprivni�ko-kri�eva�ke �upanije, svekolikim medijima, "Podravci", Policijskoj postaji Koprivnica i svima ostalima koji su pomogli u organizaciji ove manifestacije.

 
 
..............................................................................................................................................
 

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. generalni sponzor svih utrka

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. kroz društvenu odgovornost poslovanja generalnim sponzorstvom nad svim atletskim dru�enjima koje organizira Atletski klub "Marathon 2006" daje potporu ali i promovira ideje o zdravom na�inu �ivota kroz bavljenja atletikom i rekreativnim tr�anjem.

Splitska banka je od 2006. u vlasništvu Societe Generale grupe, jedne od najve�ih francuskih i europskih bankarskih grupacija. Sa sjedištem u Splitu, ali zna�ajnim poslovnim centrom i u Zagrebu u posljednje tri godine nametnula se kao zna�ajan sudionik nacionalne tr�išne utakmice.
Kao univerzalna banka posluje u svim �upanijama Hrvatske putem 125 poslovnica, od kojih je 21 na podru�ju Zagreba.
Razvoj poslovanja u svim podru�jima financijskih usluga zaokru�uje ponudom svojih specjaliziranih podru�nica – SG Leasinga i SG Osiguranja, ali i rastu�im odjelima unutar banke – Faktoringom i višestruko nagra�ivanim Odjelom za skrb nad vrijednosnim papirima.
Namjeravamo i dalje ja�ati svoje poslovanje u regijama Sjeverne Hrvatske, i u tome nam poma�e podrška Grupe koja je i svojim nedavno objavljenim financijskim rezultatima za 2011. godinu potvrdila svoju stabilnost i snagu.

 
 
Translator
Generalni sponzor:
Rad kluba podr�avaju:
Medijski pokrovitelj:
 
Partner:
Ponosni prijatelj:
 

2010 © Atletski klub "Marathon 2006" | sva prava pridr�ana